Andries Cilliers

Andries is predikant by die NG Gemeente Drieanderbaai en het meer as dertig jaar ervaring in die bediening. Hy het reeds verskeie boeke geskryf en bied gereeld kursusse aan vir ‘n verskeidenheid groepe, van groepe binne die gemeente, deur groepe predikante, tot by ‘n Bybelskool in Pakistan. Sy passie is om die Skrif uit te lê vir mense op ‘n verantwoordelike, praktiese manier sodat hulle die betekenis daarvan vir hulle eie lewens beter kan begryp. Hy belê graag in mense se persoonlike geloofsreise en wil mense inspireer met hoop en liefde, sodat hulle opnuut kan streef na die roeping wat God vir hulle gegee het.

 

Waarom hierdie werk vir my belangrik is

Ek glo dat God ons in ons lewens vorm deur sy Woord en Gees sodat ons Hom in ons alledaagse lewens kan dien. Hierdie vorming doen God deur ons ook by mekaar te betrek sodat ons van mekaar kan leer en mekaar kan ondersteun.  As predikant is ek toegerus om die Skrif saam met mense te lees – maar ek het lank reeds ontdek dat mense hulle eie wêreld en lewens baie beter verstaan as wat ek ooit kan doen. Dit is ook waar van mense wat in die besigheidswêreld staan: hulle weet van binne hoe dit voel om as Christen ook sakemens te wees. Hulle weet waar die spanninge en struikelblokke lê.

Terselfdertyd besef ek dat ons nou, meer as ooit, nodig het dat Christen sakemense opstaan en hulle geloofsbeginsels uitleef in die sakewêreld. Die skandale wat die sakewêreld oor die afgelope jare wêreldwyd geruk het, wys duidelik dat ons in ernstige probleme beland indien mense van wins en produktiwiteit ‘n afgod maak. Ongelukkig is dit ook so dat sommige sakemense wat as Christene bekend staan, se optrede ander mense al diep teleurgestel het. Daarom dink ek dit is noodsaaklik dat ons saam weer ontdek wat die Here van ons verwag en mekaar ondersteun daarin om ook in die manier waarop besigheid gedoen word, ‘n getuienis uit te dra.

Jannie Rossouw​

Jannie is `n korporatiewe bestuurder en intrapreneur in die finansiele dienste sektor vir die afgelope 32 jaar.

Hy werk direk met besigheidseienaars vir die laaste 20 jaar en het `n passie vir die sukses van klein tot medium grootte besighede.

 

Sy besigheidskoling sluit `n B.Comm en MBA in. Hy het ook ondervinding as`n leefstyl -en besigheidsafrigter. Verder is hy die skrywer van verskeie besigheids-, motiverings- en leefstyl artikels wat reeds in verskeie tydskrifte en koerante gepubliseer is. Hy is ook `n gasspreker op radio, televisie en besigheidseminare om oor besigheid, leefstyl en finansieel verwante onderwerpe te gesels.

Hy het `n praktiese aanslag tot besigheid en glo dat besigheid net standhoudend is indien alle betrokke partye se integriteit bo verdenking is.

Waarom hierdie werk vir my belangrik is

Dit is my gewaarwording dat die gelukkigste besigheidseienaars wie ek oor die jare ontmoet het, nie noodwendig die grootste of mees suksesvolle besighede besit nie. Hulle is egter mense wat hulle prioriteite as volg stel, geloof is altyd eerste, dan hulle gesinne en laastens hulle besighede en werk. Daar is ook baie hulpmiddele (boeke, kursusse, video materiaal) tot besigheidseienaars se beskikking om sukses na te streef, maar dit is my vaste oortuiging dat ons nie goed genoeg toegerus is om die bron van alle waarheid - Die Bybel - se riglyne te gebruik om ook ons besighede na behore te bestuur nie.

Die besigheidswereld het nodig dat Christene opstaan vir dit wat reg en regverdig is. As besigheidseienaars en bestuurders  het ons die ongelooflike voorreg, maar ook verantwoordelikheid om die platvorm wat tot ons beskikking gestel word, met omsigtigheid te gebruik om `n verskil in mense se lewens te maak.

© 2018 by Bright Future Training. Proudly created with Wix.com